Zlatá rybkavyplouvá

odměny z velkolepých budov

Publikováno 18.05.2018 v 10:17 v kategorii Velkolepé budovy, přečteno: 19x

Military boost.png Podpora armády

Jednotky vaší útočné armády mají navýšený útok a obranu. Bonusy z více budov se sčítají.

Fierce resistance.png Zuřivý odpor

Při obraně města se jednotkám navyšuje útok a obrana. Také tvůj cech také získává podporu kasáren v cechovních válkách. Bonusy z více budov se sčítají.

Coin boost.png Podpora mincí

Navyšuje až prvních 90 výběrů mincí z obytných budov. Sčítá se s navýšeními za spokojenost obyvatel a za motivované budovy.

Supply boost.png Podpora zásob

Navyšuje výběry zásob z dílen. Sčítá se s navýšeními za spokojenost obyvatel, za motivované budovy a dalšími podporami zásob.

Good production.png Výroba zboží

Každých 24 hodin vyrábí určité množství zboží z hráčovy doby. Od moderní doby dále vyrábí dvojnásobné množství nerafinovaného zboží potřebného k výrobě zboží z hráčovy doby.

Medal production.pngVýroba medailí

Každých 24 hodin vyrábí určité množství medailí.

Research.png Výzkum

Každých 24 hodin vyrábí určité množství výzkumných bodů.

Coin production.png Výroba mincí

Icon taxes.png Každých 24 hodin vyrábí určité množství mincí.

Supply production.png Výroba zásob

Icon supplies plus.png Každých 24 hodin vyrábí určité množství zásob.

Population.png Populace

Poskytuje dostupné obyvatele.

Happiness.png Spokojenost

Zvyšuje spokojenost obyvatel.

Quest reward boost.png Zvýšená odměna za úkol

Zvyšuje odměny za splnění úkolů - mince, zásoby, zboží, diamanty a medaile.

Penal unit.png Nezávislé jednotky

Každých 24 hodin vycvičí určitý počet nezávislých jednotek z náhodně vybrané vojenské budovy, která se nachází v hráčově městě.

Guild goods.png Zboží cechu

Vyrábí určité množství od každého zboží aktuální hráčovy doby pro pokladnu hráčova cechu.

Support pool bonus.png Bonus pro podporu kasáren

Navyšuje podporu kasáren hráčova cechu, sčítá se z více budov.

Aid goods.png Zboží za pomoc

Za pomoc (motivace/zušlechtění) ve městě jiného hráče přidá 1 kus zboží. Doba, ze které bude přidané zboží je určeno dobou, ze které je cílová budova.

Plunder goods.png Zboží za rabování

Za vyrabování budovy jiného hráče přidá zboží. Doba, ze které bude přidané zboží je určeno dobou, ze které je cílová budova.

Contribution boost.png Navýšení odměny za příspěvek

Kdykoliv hráč obdrží odměnu za příspívání do stavby velklepé budovy, získá více medailí, bodů výzkumu i nákresů.

Aid blueprints.png Nákresy za pomoc

Zvyšuje šanci na získání nákresů za pomoc jinému hráči (ruční motivace/zuštěchtění se také počítá jako pomoc). Bonus 100% zvýší pravděpodobnost nalezení plánku dvakrát.

Icon great building bonus relic hunt.png Hon za relikviemi

Tato schopnost vám dá možnost najít na své Expediční mapě Relikvii, kdykoli vyřešíte střet. Relikvie jsou velmi cenné a objevují se ve 3 různě vzácných typech. Každá úroveň zvýší šanci najít Relikvii a spolu s tím i pravděpodobnost nalezení Relikvie vzácné či neobvyklé, oproti těm obvyklým.

Critical hit icon.png Kritický zásah

Dává všem jednotkám šanci udělit nepřátelům ze stejné doby jedenapůlkrát vyšší poškození. Kritický zásah je účinný i proti Reaktivní zbroji (pokud je očekávané poškození 4-4, udělí kritický zásah poškození 6-6). Tuláci (a další jednotky bez doby) touto schopností nejsou ovlivněni / nemohou tuto schopnost využívat, dokud se netransformují do konkrétní jednotky. Kritický zásah s hodnotou vyšší než 11 zabije nepřátelskou jednotku na jeden zásah, dokonce i přes její bonusy. Tento bonus se vvztahuje na všechny útočící armády a na vaši obrannou armádu v CvC. Kritický zásah se neuplatňuje při oplácení úderu.

Great building bonus helping hands.png Pomoc

Dává vám určitou šanci na získání náhodného zdroje, pokud pomůžete městu jiného hráče (ruční motivace/zušlechtění se také počítá jako pomoc). Můžete získat zboží z usčité doby, zásoby, mince, medaile i diamanty.

Great building bonus double plunder goods.png Rabovat a plenit

Dává ti určitou šanci na zdvojnásobení zdrojů získaných rabováním u sousedů poté, co úspěšně prorazíš jejich obranu. Množství všech zdrojů, které za plenění dostaneš, včetně Bodů výzkumu a Síly cechu, se zdvojnásobí.

Icon great building bonus first strike.png První úder

Na začátku určitého množství bojů dává šanci, že jednotka nepřátelské armády bude okamžitě zabita. Toto se týká pouze první bitevní vlny.

Icon great building bonus double collect.png Dvojitá výroba

Poskytuje vám šanci zdvojnásobit výrobu v prvních několika posbíraných budovách, vyjma vojenských a velkolepých budov. Bonus se obnovuje s každým výběrem.

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?